Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, có nghĩa là người mua đã đặt đơn đặt hàng online bằng công cụ “Mua hàng” được tích hợp với website maylanhdidong.com của người bán và người bán đang trong quá trình xử lý đơn đặt hàng online. Người mua hàng sẽ khiếu nại trực tiếp với người bán, người mua và người bán tự giải quyết tranh chấp với nhau. Nếu một trong hai bên có ý kiến và cần sự hỗ trợ của máy lạnh di động  thì website maylanhdidong.com sẽ tích cực hỗ trợ các bên để giải quyết tranh chấp và thực hiện đúng nghĩa vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử.